Cleaner.vn

Cảm ơn bạn !

Cleaner.vn / Công ty BIỂN XANH

Khách hàng thực sự là điều quý giá nhất mà chúng tôi có được. Chúng tôi luôn khuyến khít khách hàng về những đóng góp giúp chúng tôi phát triển.

Bạn thấy đấy, hằng tháng Cleaner.vn luôn dành tặng một phần quà nhỏ trị giá 1.000.000 VND cho đóng góp có giá trị được chọn lựa. (có thể qui đổi thành tiền mặt,  qui đổi sản phẩm hoặc qui đổi gói dịch vụ)

Thật đơn giản !

Bạn chỉ cần bỏ ra một phút để mách cho chúng tôi biết điều gì chúng tôi nên làm để cải thiện chất lượng dịch vu cũng như sản phẩm !?